понеділок, 6 березня 2017 р.

Майстер-клас

Інтеактивні методи навчання на уроці англійської мови


Реформа освіти на засадах гуманістичного навчання потребує перебудови алгоритму стосунків «вчитель-учень» і стилю взаємодії з учнями. Основними рисами  стосунків вчителя з учнями  мають стати відкритість, щирість, довіра, розуміння, віра в здібності і можливості учня, повага до особистості. Реформа навчання також потребує перебудови особистісних настанов вчителя, які реалізуються в ході його взаємодії з учнями.
Основними принципами роботи вчителя мають стати відкритість, здатність вільно висловлювати думки, бачення внутрішнього світу та мотивів поведінки кожного учня.
І в цьому вчителю допомагає інтерактивне навчання.
         Інтерактивна взаємодія характеризується високим показником інтенсивності спілкування учасників, їх прямою комунікацією, зміною використаних прийомів та форм спілкування, що допомагає урізноманітнити сприйняття інформації, тим самим, покращуючи її засвоєння.
         Використання інтерактивних методів навчання спонукає не лише студента, але й викладача до постійної творчості, сприяє розвитку педагогічних здібностей, орієнтує на пошук унікальних якостей студентів, особливостей їх мислення

          Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії усіх учнів. Це –
співнавчання, взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами  навчання.
На своїх уроках для організації навчальної діяльності учнів я використовую фронтальні форми роботи. Це передбачає навчання  однією людиною  ( здебільшого вчителем) групи учнів або цілого класу. За такої організації навчальної діяльності кількість слухачів завжди переважає кількість тих, хто говорить. Всі учні в кожен момент часу працюють разом чи індивідуально  над одним завданням  із подальшим контролем результатів.
 Одним з прийомів, який я часто використовую на уроках є Мікрофон.
        
          Технологія Мікрофон надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання, або висловлюючи свою думку чи позицію. Роботу потрібно організувати таким чином:

Поставити питання перед класом, запропонувати класу якійсь предмет
( ручку, олівець тощо), який виконуватиме роль уявного мікрофону. Учні передаватимуть його один одному по черзі, беручи слово. Слово потрібно надавати тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон. Учні повинні говорити лаконічно й швидко. Вчитель не коментує і не оцінює надані відповіді.         Прийом  Незакінчені речення  я часто поєдную із мікрофоном. Він дає змoгу ґрунтовніше працювати над формою висловлювання власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою метoдикою дає учням можливість долати стереотипи, вільніше висловлюватися стосовно запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, але по суті й переконливо.
Визначивши тему, з якої учні будуть висловлюватися, використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням закінчувати його Кожен наступний учасник обговорення має починати свій виступ із запропонованої формули. Учасники працюють із відкритими реченнями.

Наприклад:
The most important thing is….
I think this information is …
I’d like to…

При вивченні теми “ The Attractions of the USA” ці два прийоми були успішно застосовані.